دستمزد های کم

  • چه بازیگرانی با اینکه نقش مهمی(حتی اصلی)برای فیلمی بازی میکردند ولی دستمزد خیلی کمی گرفتند؟(پارت آخر)
  1. هیلاری سوانک:
    هیلاری سوانک برای بازی در فیلم Boys Don’t Cry، با وجود بازی خیلی خوبش که بخاطرش وزن خیلی زیادیم کم کرد و حتی برنده اسکارم شد، با اینحال فقط $3,000 دستمزد داشته است.
  2. برخاد عبدی:
    برخاد عبدی که نقش Muse رو در فیلم Captain Phillips بازی کرده است، $65,000 درآمد داشته است با اینکه دستمزد تام هنکس نزدیک 50میلیون دلار بود.
  3. جونا هیل:
    دنی پوراش دست راست دیکاپریو( جردن بلفورت) نتونست دستمزد خیلی زیادی بخاطر بازی در فیلم The Wolf of Wall Street کسب کند. با اینحال گفته بود که بخاطر همکاری با اسکورسیزی خیلی هیجان زدست و همین باعث شده به $60,000 تاهم راضی باشد.