دستمزد های کم

چه بازیگرانی با اینکه نقش مهمی(حتی اصلی)برای فیلمی بازی میکردند ولی دستمزد خیلی کمی گرفتند؟(پارت آخر) هیلاری سوانک:هیلاری سوانک برای بازی در فیلم Boys Don’t Cry، با وجود بازی خیلی خوبش که بخاطرش وزن خیلی زیادیم کم کرد و حتی برنده اسکارم شد، با اینحال فقط $3,000 دستمزد داشته است. برخاد عبدی:برخاد عبدی که نقش […]